Mokymo programos
Žemės ūkio mechanikos inžinerija
Valstybinis kodas: 61209T118
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti žemės ūkio technikos inžinierius , išmanančius svarbiausius mechanikos inžinerijos principus, žemės ūkio technikoje ir technologiniuose įrenginiuose vykstančius procesus bei šių mašinų gamybos ir serviso pagrindus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji žemės ūkio technikos inžinieriai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, psichologijos pagrindus, užsienio kalbą ir specialybinius dalykus: matematiką, fiziką, chemiją, informatiką, inžinerinę grafiką, aplinkos, darbų ir civilinę saugą, teorinę mechaniką, mašinų mechanizmus, elektrotechniką, elektroniką ir automatinį valdymą, medžiagų tyrimus, medžiagų technologijas, mašinų elementus, techninius matavimus ir pakeičiamumą, techninę braižybą, hidrauliką ir pneumatiką, šiluminę techniką, medžiagų atsparumą, ekonomikos teorijos pagrindus, vadybą, agronomijos ir gyvulininkystės pagrindus, žemės ūkio mašinas, derliaus dorojimo technologijas ir mašinas, vidaus degimo variklius, transporto ir jėgos mašinas, mašinų serviso technologijas, gyvulininkystės technologijų inžineriją, mašinų gamybos ir remonto technologijas ir kt.
Praktinės studijos vyksta dalyvaujant tiesioginėje darbo veikloje.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas inžinieriaus kvalifikacinis laipsnis.
Baigus žemės ūkio technikos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Žemės ūkio technikos inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti inžinerinį darbą žemės ūkio ir kitose su techninio serviso įmonėse bei organizacijose.
Asmuo, įgijęs inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti įgytas matematikos, fizinių mokslų, technologijos mokslų žinias, analizuoti ir interpretuoti, panaudoti įgūdžius ir inžinerines priemones, būtinas inžinerinei praktikai, identifikuoti, formuluoti ir spręsti inžinerijos problemas, spręsti žemės ūkio technikos gamybos, techninio serviso problemas, techniškai realizuoti žemės ūkio technologijų procesus, organizuoti ir valdyti agrotechninio serviso įmones;
- žinoti žemės ūkyje naudojamas dirvos dirbimo, pasėlių priežiūros, derliaus dorojimo ir transporto mašinas, mobilias ir stacionarias mašinas bei įrengimus, jų variklius, mašinų gamybos ir remonto technologijas, techninio serviso, ekologijos ir aplinkosaugos inžinerijos, kokybės užtikrinimo principus;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Žemės ūkio technikos inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti universitetuose..
Norintiems siekti mechanikos inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję žemės ūkio technikos inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti inžinieriaus darbą žemės ūkio technikos gamybos ir remonto įmonėse, transporto ir jėgos mašinų, žemės ir miško ūkio technikos serviso firmose, techninių serviso įmonių ar jų padalinių veiklos vadovais, žemės ir miškų ūkio ir kitose valstybinėse tarnybose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju