Mokymo programos
Ekologija Ir Aplinkotyra
Valstybinis kodas: 62103B109
Kodas pagal ISCED: 51242
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos ekologus, atitinkančius šiuolaikinius žinių visuomenės reikalavimus bei galinčius tenkinti nacionalinius ir tarptautinius ekonomikosir rinkos poreikius, motyvuotai tobulinti žinias ir kompetenciją, dirbti akademinį ir mokslo tiriamąjį darbą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekologijos ir aplinkotyros specialistai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: pajūrio ekologiją, aplinkosaugos planavimą, ekonomiką ir politiką, mikrobiologinius procesus, šiuolaikines aplinkosaugos technologijas, klimatą ir vandens apykaitą, limnologiją, hidrogeochemiją, matematinius modelius ekologijoje, kraštovaizdžio ekologiją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus ekologijos ir aplinkotyros studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Ekologijos ir aplinkotyros studijų programa skirta asmenims, turintiems biologijos/ ekologijos/aplinkotyros bakalauro laipsnį ir siekiantiems ekologijos ir aplinkotyros specialisto kvalifikacijos.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekologijos ir aplinkotyros specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekologo darbą.
Asmuo, įgijęs ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti profesionaliai panaudoti įgytas žinias sprendžiant aplinkosauginius uždavinius, nustatyti ir analizuoti problemas ir planuoti sprendimo strategijas bei priemones, suvokti ir pritaikyti naujas technologijas, analizuoti reiškinius iš esamos perspektyvos, jungti teorijos ir praktikos elementus, projektuoti ir vadovauti analitiniams, modeliavimo ir eksperimentiniams tyrinėjimams, modeliuoti ir atkurti ekologines sistemas, panaudoti atitinkamus metodus, nustatyti, modeliuoti, analizuoti ir optimizuoti žmogaus veiklos pasekmes pajūrio zonoje, priimti sprendimus efektyviam projektų valdymui bei pritaikyti rizikos valdymo metodus ir procedūras, kad būtų sumažinta rizika aplinkai;
- žinoti aplinkosaugos teisinio reguliavimo sistemą, pagrindines aplinkosaugos problemas, jų sprendimo būdus ir priemones, darnios plėtros principus, projektų ruošimo ir vadybos ir metodologiją, naujų technologijų pritaikymo būdus, tyrimų ir analizės metodologiją, ekologines sistemas ir jų apsaugą, rizikos valdymo metodų ir procedūrų pritaikymą, okeanologijos, žuvininkystės ir akvakultūros pagrindus;
- mokėti dirbti su šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, vadovauti tyrimams ir projektams, organizuoti savo darbą.
Ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekologijos ir aplinkotyros studijų programą.
Norintiems siekti ekologijos ir aplinkotyros kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekologu nėra pripažįstami.
Ekologijos ir aplinkotyros specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekologais. įvairiose valstybinėse ir privačiose įmonėse, aplinkos apsaugos organizacijose, visuomenės sveikatos centruose, žuvininkystės, jūrinių tyrimų laboratorijose, vidurinio ir specialiojo lavinimo mokyklose bei aukštojo mokslo mokymo ar mokslo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju