Mokymo programos
Kineziterapija
Valstybinis kodas: 62111B103
Kodas pagal ISCED: 51272
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti kineziterapeutus – darbuotojus, išmanančius kineziterapijos strategiją, kineziterapijos metodologiją, gebančius tirti, įvertinti, nustatyti kineziterapijos poreikį, nustatyti kineziterapinę diagnozę, sudaryti kineziterapijos planą, vykdyti jį ir koreguoti, gebančius sintezuoti praktinį, mokslinį darbą ir žinias, ieškoti naujų problemų sprendimo būdų.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji kineziterapeutai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kineziterapijos ir readaptacijos teoriją ir metodologiją, tyrimo metodus kineziterapijoje, klinikinę farmakologiją, gerontologiją ir geriatriją, bioenergetiką, organų ir jų sistemų bendrąją patologiją, aukštosios nervinės veiklos fiziologiją, neįgaliųjų medicininę funkcinę klasifikaciją, judesių valdymo psichobiologiją, ir kt. ir taikomuosius studijų dalykus: fizinį aktyvumą ir sveikatą, bioenergetiką.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas reabilitacijos ir slaugos magistro kvalifikacinis laipsnis ir kineziterapeuto profesinė kvalifikacija.
Baigus kineziterapijos studijų programą studijas galima tęsti biologijos krypties doktorantūros studijų programose.
Kineziterapijos studijų programa skirta asmenims, turintiems reabilitacijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją ir siekiantiems kineziterapeuto kvalifikacijos.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kineziterapeuto kvalifikacija reikalinga norint dirbti kineziterapeuto darbą.
Asmuo, įgijęs kineziterapeuto kvalifikaciją, turi:
gebėti ištirti ir įvertinti asmens funkcinę būklę ir fizinį pajėgumą, analizuoti ir apibendrinti asmens funkcinės būklės ir fizinio pajėgumo rezultatus, parinkti tyrimo metodus atsižvelgiant į asmens individualią sveikatos būklę, amžių, fizinį ir funkcinį pajėgumą bei socialinę aplinką, parengti individo tyrimo planą, ištirti, vertinti funkcinės būklės rodiklius, rengti individualią kineziterapijos programą, vertinti jos efektyvumą ir tobulinti ją, atlikti kineziterapijos procedūras ir pratybas, numatyti asmens judėjimo funkcijų atstatymo/kompensavimo galimybes, parengti rekomendacijas klientams, pacientams ir jų šeimos nariams, parinkti ir taikyti fizinės terapijos, psichoterapinio poveikio priemones, masažą, fizikinius bei natūraliuosius gamtos veiksnius, motyvuoti pacientą, lavinti, atstatyti ar kompensuoti judėjimo funkcijas, koreguoti kineziterapijos procedūrų eigą, stebėti ir analizuoti kineziterapijos procedūrų įtaką asmens sveikatos ir fizinio pajėgumo būklei
- žinoti kineziterapijos principus, formas, priemones bei rūšis, fizinės medicinos ir reabilitacijos metodus, kineziterapeuto profesijos standartą, tyrimų atlikimo metodikas ir metodus, politinius sprendimus, paslaugų plėtotės ir prevencijos projektus, reabilitacijos organizacinę struktūrą, sveikatos rizikos veiksnius ir paveldėjimo įtaką sveikatai, kineziterapeuto veiklą reglamentuojančius dokumentus, norminius bei teisės aktus
mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir pacientais
Kineziterapeuto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal kineziterapijos studijų programą.
Norintiems siekti kineziterapeuto kvalifikacijos reikia turėti reabilitacijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kineziterapeutu nėra pripažįstami.
Įgiję kineziterapeuto kvalifikaciją asmenys gali dirbti ligoninėse, poliklinikose, reabilitacijos, vaikų ugdymo įstaigose, sveikatingumo centruose, sveikatos kabinetuose, privačiose klinikose, palaikomojo gydymo ir slaugos institucijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju