Mokymo programos
Apskaita ir finansai
Valstybinis kodas: 621N30003
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji apskaitos ir finansų studijų programa skirta rengti finansų studijų krypties magistrus, gebančius naujausiais moksliniais metodais, laikantis teisės aktų ir komercinės paslapties reikalavimų, kontroliuoti, analizuoti ir įvertinti įmonių finansinę būklę, rezultatus ir veiklos perspektyvas, identifikuoti apskaitos ir verslo bei viešųjų finansų valdymo problemas, atlikti mokslinius tyrimus, savarankiškai ir atsakingai priimti strateginius finansų valdymo sprendimus.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji finansų magistrai pagal gilinamąją apskaitos ir finansų studijų programą studijuoja 12 studijų dalykų: apskaitos ir finansų teorijas, įmonių finansų valdymą, finansų rinkas, tarptautinius finansus, finansinių investicijų valdymą, valstybės finansų valdymą, mokesčių administravimą ir auditą, valdymo apskaitą, apskaitos ir audito tarptautinę reglamentaciją, mokslinių tyrimų metodologiją, taikomąją ekonometriką.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas finansų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus gilinamąją apskaitos ir finansų studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų sričių doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Finansų magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti finansų vadovo, finansų analitiko bei konsultanto, projektų vadovo darbą, vykdyti mokslinę ir mokymo veiklą.
Asmuo, įgijęs finansų magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti susirasti informaciją, ją analizuoti, sisteminti ir vertinti, naudotis šalies, užsienio ir organizacijos informacinėmis sistemomis, moksliškai samprotauti, analizuoti bei spręsti apskaitos ir verslo bei viešųjų finansų valdymo problemas besikeičiančios rinkos ir ribotos informacijos sąlygomis, priimti strateginius ir operatyviuosius finansų valdymo sprendimus, formuoti bei įgyvendinti nacionalinę, verslo subjektų ir viešojo sektoriaus apskaitos politiką, nustatyti optimalų informacijos poreikį sprendimams priimti, bendrauti su skirtingų sričių specialistais, dirbti grupėje (komandoje) ir tarptautinėje aplinkoje, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir parengti mokslinio pobūdžio išvadas bei pasiūlymus;
- žinoti klasikines ir naujausias apskaitos ir finansų teorijas, apskaitos ir finansų teorijų sąsają su praktika, apskaitos ir finansų sistemas, apskaitos ir finansų šakų mokslinių tyrimų metodologijas ir metodikas, mokslinių tyrimų vykdymo procesą;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Finansų magistro kvalifikaciją pagal gilinamąją apskaitos ir finansų studijų programą galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal apskaitos ir finansų studijų programą.
Norintiems siekti finansų magistro kvalifikacijos pagal gilinamąją apskaitos ir finansų studijų programą reikia turėti pirmosios pakopos (bakalauro) universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą.
Įgiję finansų magistro kvalifikaciją pagal gilinamąją apskaitos ir finansų studijų programą asmenys gali dirbti verslo įmonėse, valstybinėse ir savivaldybių įstaigose, finansų institucijose, konsultavimo tarnybose, kolegijose, universitetuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju