Mokymo programos
Žemės ūkio ekonomika
Valstybinis kodas: 621L11001
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji Žemės ūkio ekonomikos studijų programa skirta ugdyti originalų mąstymą ir specializuotus problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus moksliniams tyrimams atlikti ir/arba trečios pakopos (doktorantūros) studijoms, ir/arba profesinėje veikloje naujovėms diegti ir integruoti skirtingų sričių žinias.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekonomikos magistrai pagal gilinamąją Žemės ūkio ekonomikos studijų programą studijuoja 12 studijų dalykų: darnų žemės ūkio vystymąsi, bendrąją žemės ūkio politiką, ekonominę globalizaciją, žemės ūkio politikos analizę, pasaulio maisto ūkio vystymąsi, tarptautinės žemės ūkio prekybos politiką, verslo strateginę vadybą, taikomąją ekonometriją, mokslinių tyrimų metodiką ir kt.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus gilinamąją Žemės ūkio ekonomikos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų sričių doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomikos magistro kvalifikacija reikalinga norint atlikti mokslinius tyrimus ir/arba studijuoti trečiojoje pakopoje (doktorantūroje), ir/arba dirbti profesionalų ekonomisto darbą, kuriam atlikti būtinos specializuotos naujausios žemės ūkio ekonomikos ir susijusių studijų sričių žinios
Asmuo, įgijęs ekonomikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti pažangiausius metodus moksliniuose tyrimuose; analizuoti, vertinti bei modeliuoti darnaus žemės ūkio ir kaimo vystymosi scenarijus, intervencinės politikos priemones, tausojančio išteklių naudojimo scenarijus; integruoti įvairias ekonomikos teorijas vertinant agrarinės ir kaimo vystymosi politikos priemones; integruoti ekonomikos ir rinkodaros žinias atliekant vietinių, regioninių ir tarptautinių žemės ūkio ir maisto produktų rinkų tyrimus ir prognozavimą; integruoti ekonomikos ir strateginio valdymo žinias vertinant ir rengiant maisto/pluošto grandinės ir verslo įmonių bendrąsias ir konkurencingumo stiprinimo strategijas;
- žinoti darnaus vystymosi, žemės ūkio eurointegracijos bei globalizacijos koncepcijas ir konkurencinių pranašumų koncepcijos, tarptautinės konkurencijos žemės ūkyje ir maisto/pluošto grandinėje paradigmas, konkurencingumo stiprinimo strategijas; tarptautinių institucijų doktrinas žemės ūkio ir maisto produktų tarptautinės prekybos ir politikos srityje; liberalistinės ir protekcionistinės žemės ūkio politikos modelius; agrarinės ir tarptautinės prekybos politikos vertinimo metodus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Ekonomikos magistro kvalifikaciją pagal gilinamąją Žemės ūkio ekonomikos studijų programą galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal žemės ūkio ekonomikos studijų programas.
Norintiems siekti ekonomikos magistro kvalifikacijos pagal gilinamąją Žemės ūkio ekonomikos studijų programą reikia turėti pirmosios pakopos (bakalauro) universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą.
Įgiję ekonomikos magistro kvalifikaciją pagal gilinamąją Žemės ūkio ekonomikos studijų programą asmenys gali studijuoti doktorantūroje, dirbti mokslinį darbą universitetuose, institutuose ir kitose įstaigose, pedagoginį darbą universitetuose ir kolegijose, profesionalų ekonomisto darbą įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kurių veiklas susijusi su žemės ūkio ir maisto sektoriumi.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju