Mokymo programos
Sodininkystė ir daržininkystė
Valstybinis kodas: 621D72002
Kodas pagal ISCED: 51262
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos agronomijos magistrus, gebančius įvertinti aplinkos veiksnių įtaką sodo ir daržo augalams skirtingose vystymosi etapuose, analizuoti ir įvertinti šių augalų produktyvumo elementus ir produkcijos kokybę įtakojančius veiksnius, parengti mokslinių tyrimų programą ir metodiką, atlikti tyrimo duomenų statistinę analizę, mokslinio tiriamojo darbo rezultatus diegti praktikoje, rengti mokslo tiriamuosius projektus ir vertinti jų rezultatus, tobulinti nuolat besikeičiančioje aplinkoje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studentams, neturintiems sodininkystės ir daržininkystės pagrindų, studijų programoje numatyti papildomi studijų dalykai, kuriuos jie turi išklausyti per pirmuosius du semestrus: sodininkystė, daržininkystė, dekoratyvūs augalai.
Būsimieji agronomijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: žemės ūkio augalų biologiją, sodo ir daržo augalų produktyvumo biologiją, verslinę gėlininkystę, sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų integruotąją apsaugą, alternatyviąją daržininkystę, intensyviąją sodininkystę ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas agronomijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus sodininkystės ir daržininkystės studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Sodininkystės ir daržininkystės studijų programa skirta asmenims, turintiems agronomijos ar artimos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti agronomijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju