Mokymo programos
Agroenergetikos inžinerija
Valstybinis kodas: 621E33001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Agroenergetikos inžinerijos magistrantūros studijų programa skirta rengti atsinaujinančiosios energijos inžinerijos magistrus, mokančius kurti, eksperimentuoti, analizuoti, formuluoti ir spręsti inžinerijos problemas, panaudoti įgūdžius ir modernias inžinerines priemones, būtinas inžinerinei praktikai, kurti ir tobulinti elektros bei energetikos įrenginius, energetinių mainų technologijas ir automatinio valdymo sistemas, tirti atsinaujinančios energijos gamybos procesus, tiekimo ir paskirstymo tinklus, energiją vartojančius objektus ir technologijas.
Stojantysis turi turėti universitetinį bakalauro arba inžinieriaus kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji atsinaujinančiosios energijos inžinerijos magistrai studijuoja teorinių studijų dalykus: matematinę statistiką ir modeliavimą ir mokslinio tyrimo pagrindus ir taikomųjų studijų dalykus: matavimus biosistemų inžinerijoje, mechaninių ir energetinių sistemų patikimumą, žemės ūkio technologijų energetiką, atsinaujinančiosios energijos šaltinius ir konversijos technologijas, atsinaujinančios energijos būvio ciklo vertinimą, energetinių sistemų modeliavimą ir kt. Iš viso studijuojama 15 dalykų. Iš jų savarankiškai galima pasirinkti tris gilinamojo ir plečiamojo pobūdžio dalykus. Be to studentai turi gilinamuosius mokslinius tyrimus, kurie sudaro su baigiamuoju darbu sudaro 20% studijų apimties.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiama atsinaujinančiosios energijos inžinerijos magistro kvalifikacija.
Baigus Agroenergetikos inžinerijos magistrantūros studijų programą galima tęsti energijos, elektronikos ir elektros ir kitų krypčių technologijos mokslų srities doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Atsinaujinančiosios energijos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti gamybos organizatoriais elektros ir šilumos gamybos įmonėse, darbų vadovais ir vykdytojais energetinių objektų statybose, projektuotojais ir projektų vadovais projektuojant mažosios energetikos objektus.
Asmuo, įgijęs atsinaujinančiosios energijos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti panaudoti energijos gavimo ir efektyvaus panaudojimo žinias, analizuoti, vertinti ir tobulinti energijos gamybos, tiekimo ir paskirstymo procesus, atlikti eksperimentą ir įvertinti eksperimentinių tyrimų rezultatus, rengti atsinaujinančiųjų energijos šaltinių technologijų projektavimo technines užduotis ir sudaryti technologinio proceso darbo algoritmą bei realizuoti matematiniame modelyje, kurti ir tobulinti gamybos procesų valdymo sistemas, siekiant mažinti energijos sąnaudas ir neigiamą įtaką aplinkai.
- žinoti energetinių mainų procesus, atsinaujinančios energijos naudojimo ir taupymo technologijas, reikalingas procesams analizuoti ir modeliuoti, atsinaujinančiųjų energijos šaltinių konversijos technologijas, elektrotechnologijas, efektyvaus energijos naudojimo būdus ir priemones, reikalingas technologijų projektavimo techninėms užduotims paruošti bei technologinio proceso darbo algoritmui sudaryti ir matematiniam modeliui realizuoti.
- mokėti dirbti atsakingai, planuoti ir organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis, dirbti savarankiškai ir daugiaprofilinėje grupėje
Atsinaujinančiosios energijos inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal atsinaujinančiosios energijos inžinerijos šakos studijų programas.
Norintiems siekti atsinaujinančiosios energijos inžinerijos magistro kvalifikacijos reikia turėti universitetinį bakalauro išsilavinimą.
Įgiję atsinaujinančiosios energijos inžinerijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti elektros ir šilumos energetikos įmonėse, konsultavimo tarnybose, projektavimo įmonėse, valstybės administravimo ir mokslo įstaigose, aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju