Mokymo programos
Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Valstybinis kodas: 621H18001
Kodas pagal ISCED: 51254
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos magistrus gebančius kurti žemės ūkio produktų gamybos technologijas, žemės ūkio technikos elementus bei taikyti šių mašinų gamybos ir serviso pagrindus.
Stojantysis turi turėti bendrosios inžinerijos ar mechanikos inžinerijos bakalauro arba inžinieriaus kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Neturint minėto kvalifikacinio laipsnio numatomos išlyginamosios studijos.
Būsimieji Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos magistrai studijuoja 12 studijų dalykų: matematinę statistiką ir modeliavimą, mokslinių tyrimų pagrindus, mašinų eksploatacinių savybių teoriją, matavimus biosistemų inžinerijoje, mechaninių ir energetinių sistemų patikimumą, atsinaujinančius energijos šaltinius, pasirenka 3 iš šešių programos gilinamojo pobūdžio taikomųjų bei vieną iš septynių pasirenkamųjų programos plečiamojo pobūdžio taikomųjų, dalykus.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas biosistemų inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti bendrosios inžinerijos ar mechanikos inžinerijos krypties bei technologijos mokslų srities kitų krypčių doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Žemės ūkio mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti inžinerinį darbą pramonės, verslo, administravimo sferos įmonėse bei organizacijose, švietimo įstaigose.
Asmuo, įgijęs žemės ūkio produktų gamybos technologijų mechanikos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos suplanuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, atlikimo bei matavimo priemones, atlikti tyrimus bei naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą, modeliuoti bei skaičiuoti svarbiausius technologinių procesų parametrus,. išsamiai vertinti technologijų bei mašinų lygmenį, naudotis informaciniais tinklais, moderniomis technologijomis.
- žinoti mechanikos inžinerijos mokslo tendencijas, pasaulines bei europines mechanikos inžinerijos krypties problemas, jų sprendimo kryptis.
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Žemės ūkio produktų gamybos technologijų mechanikos inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal mechanikos inžinerijos krypties žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacijos reikia turėti mechanikos inžinerijos bakalauro arba inžinieriaus kvalifikacinį laipsnį.
Įgiję žemės ūkio produktų gamybos technologijų mechanikos inžinerijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti darbą, susijusį su produktų gamybos technologijomis mašinų gamybos ir agroserviso įmonėse, apskrityse, savivaldybėse, ministerijose, žemės ūkio konsultavimo tarnybose, mokėjimo agentūrose, stambiuose žemės ūkio gamybos įmonėse, taip pat universitetuose bei kolegijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju