Mokymo programos
Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Valstybinis kodas: 621H18002
Kodas pagal ISCED: 51254
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos magistrantūros studijų programa skirta rengti laikymo ir perdirbimo inžinerijos magistrus, gebančius naudojantis moderniomis inžinerinėmis priemonėmis modeliuoti, eksperimentuoti, analizuoti ir kurti sistemas, komponentus ar procesus bei spręsti strategines inžinerijos problemas žemės ūkio produktų laikymo ir pirminio perdirbimo technologijose.
Stojantysis turi turėti bendrosios inžinerijos ar mechanikos inžinerijos bakalauro arba inžinieriaus kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji magistrai studijuoja teorinių studijų dalykus: matematinę statistiką ir modeliavimą, mokslinio tyrimo pagrindus, taikomųjų studijų dalykus: matavimus biosistemų inžinerijoje, mechaninių ir energetinių sistemų patikimumą, technologinių objektų automatizuotą projektavimą, šaldymo inžineriją ir oro kondicionavimą, biomasės ir kitų atsinaujinančių šaltinių energetiką, aplinkosaugą stacionariose žemės ūkio technologijose, džiovinimo proceso teoriją, technologinių procesų modeliavimą, augalininkystės produktų kokybės sistemą, gyvulininkystės produktų kokybės sistemą, produktų toksikologiją ir perdirbimo aplinkosaugą, pedagogiką, verslo projektų valdymą ir kt..
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas biosistemų inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus šią studijų programą mokymąsi galima tęsti bendrosios inžinerijos ar mechanikos inžinerijos krypties ir kitų technologijos mokslų srities krypčių doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo veikloje.
Asmuo, įgijęs laikymo ir perdirbimo inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti ir modeliuoti džiovinimo, oro kondicionavimo, šaldymo procesus, parinkti ir taikyti tyrimų metodus, tyrimų rezultatus apibendrinti matematinės statistikos ir modeliavimo metodais, analizuoti ir vertinti grūdų, sultingų, gyvulininkystės bei kitų produktų perdirbimo technologijas ir spręsti aplinkosaugos problemas; projektuoti žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių elementus, sistemas ir procesus, naudojantis kompiuteriniais metodais, skirtais specifinėms inžinerinėms problemoms spręsti, procesams valdyti, automatizuotam projektavimui, kompiuterinei grafikai;
- žinoti augalininkystės ir gyvulininkystės produktų kokybės formavimo sistemas bei maisto kokybės vadybos sistemas;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti laikymo ir perdirbimo technologo kvalifikacijos reikia turėti mechanikos inžinerijos bakalauro arba inžinieriaus kvalifikacinį laipsnį.
Įgiję laikymo ir perdirbimo technologo kvalifikaciją asmenys gali dirbti pieno, mėsos, grūdų, vaisių ir daržovių bei kitų produktų laikymo ir perdirbimo įmonėse, konsultavimo, projektavimo, kokybės kontrolės ir valdymo, mokslo bei mokslo ir studijų institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju