Mokymo programos
Žemės ūkio mechanikos inžinerija
Valstybinis kodas: 621H30002
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti Žemės ūkio mechanikos inžinerijos magistrus gebančius planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, kurti žemės ūkio technikos elementus, spręsti mašinų dinamikos, tribologijos, mechatronikos problemas.
Stojantysis turi turėti mechanikos inžinerijos bakalauro arba inžinieriaus kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Neturint minėto kvalifikacinio laipsnio numatomos išlyginamosios studijos.
Būsimieji Žemės ūkio mechanikos inžinerijos magistrai studijuoja: matematinę statistiką ir modeliavimą, mokslinių tyrimų pagrindus, mašinų eksploatacinių savybių teoriją, matavimus biosistemų inžinerijoje, mechaninių ir energetinių sistemų patikimumą, atsinaujinančius energijos šaltinius, baigtinių elementų metodą, pasirenka keturis iš dvylikos programos gilinamojo pobūdžio taikomųjų bei vieną iš septynių pasirenkamųjų programos plečiamojo pobūdžio taikomųjų, dalykus.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti mechanikos inžinerijos krypties ir kitose technologijos mokslų srities krypčių doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Žemės ūkio mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti inžinerinį darbą pramonės, verslo, administravimo sferos įmonėse bei organizacijose, švietimo įstaigose.
Asmuo, įgijęs žemės ūkio mechanikos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos suplanuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, vykdymo bei matavimo priemones, atlikti tyrimus bei naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą, modeliuoti bei skaičiuoti svarbiausius mechaninių konstrukcijų parametrus, vertinti mechanikos bei energetikos objektų patikimumą, mašinų eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis, įvertinti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybes realioje situacijoje bei perspektyvas.
- žinoti mechanikos inžinerijos mokslo tendencijas, mechanikos inžinerijos krypties problemas, jų sprendimo kryptis, organizacijos intelektualinių ir materialinių išteklių vertinimo kriterijus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Žemės ūkio mechanikos inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti Žemės ūkio mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacijos reikia turėti mechanikos inžinerijos bakalauro arba inžinieriaus kvalifikacinį laipsnį.
Įgiję žemės ūkio mechanikos inžinerijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mašinų konstravimo ir gamybos įmonėse, universitetuose bei kolegijose, žemės ir miškų ūkio valstybinėse tarnybose: apskrityse, savivaldybėse, konsultavimo tarnybose, nacionalinėje mokėjimo agentūroje, kelių transporto priemonių registravimo ir apskaitos įmonėse, profesinio konsultavimo, organizacijų personalo mokymo centruose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju