Mokymo programos
Miškininkystė
Valstybinis kodas: 621D50001
Kodas pagal ISCED: 51262
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos miškininkystės krypties magistrus, turinčius gilių teorinių žinių miško ekosistemų dinaminio tvarumo, miško ekosistemų našumo ir būklės vertinimo, miško naudojimo ir prekybos organizavimo, miško atkūrimo ekologizacijos srityje, taip pat maksimaliai produktyvių medynų formavimo srityje, gebančius kritiškai vertinti teorines žinias, naujausius metodus bei technologijas ir jas pritaikyti praktikoje, galinčius atlikti mokslinius tyrimus, kūrybiškai taikyti tinkamus metodus, įvertinti tyrimų rezultatus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji miškininkai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: mokslinių tyrimų metodologiją, matematinius metodus miškotyroje, miškotyros metodologiją, kompiuteriką miškotyroje, miško atkūrimo ekologiją, miško efektyvumą, Europos Sąjungos miško politiką ir kitus dalykus, priklausomai nuo pasirinktos specializacijos: specialioji miškininkystė, medžioklystė, miško ekonomika, miškanauda ir logistika.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas miškininkystės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus miškininkystės studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Miškininkystės studijų programa skirta asmenims, turintiems miškininkystės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti miškininkystės magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju