Mokymo programos
Profesijos edukologija
Valstybinis kodas: 621X20006
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji studijų programa skirta rengti profesijos edukologijos magistrus, gebančius vykdyti edukologijos mokslinius tyrimus, vertinti mokinio asmenybės savitumą ir profesinį kryptingumą, bendrauti su mokiniais psichologinėse ir akademinėse grupėse, projektuoti edukacines technologijas ir organizuoti profesinio ugdymo procesą, ugdant mokinių profesines kompetencijas ir bendrakultūrines vertybes, konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo ir karjeros planavimo klausimais.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji profesijos edukologijos magistrai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: didaktiką, mokslinių tyrimų pagrindus, profesijos inovatiką, logiką, edukacines technologijas, pedagoginę psichologiją, hodegetiką, ugdymo filosofiją, profesinę edukologiją, vadovavimo psichologiją, socialinę psichologiją, dalykų dėstymo metodiką.
Vykdoma mokomoji pedagoginė praktika ir pedagoginė stažuotė. Praktinių studijų trukmė - 22 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami ugdymo programų rengimo, bendravimo su vaikais gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus profesijos edukologijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Profesijos edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti profesijos edukologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju