Mokymo programos
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Valstybinis kodas: 621H10001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa Žemės ūkio inžinerija ir vadyba yra plečiamojo tipo ir skirta tobulinti profesinę ir mokslinę kvalifikaciją, ruoštis savarankiškam praktiniam ir mokslo darbui suteikiant tvirtesnes mokslines žinias ir gebėjimus taikomus inžinerinėms vadybinio pobūdžio problemoms spręsti, įtvirtina savarankišką nuolatinį savo profesinės kompetencijos palaikymą ir saviugdos nuostatas mokantis visą gyvenimą.
Stojantysis privalo turėti bendrosios inžinerijos arba mechanikos inžinerijos bakalauro arba inžinieriaus kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji magistrai studijuoja privalomuosius dalykus: matematinę statistiką ir modeliavimą, mokslinių tyrimų pagrindus, verslo projektų valdymą, matavimai biosistemų inžinerijoje, mechaninių ir energetinių sistemų patikimumą, atsinaujinančius energijos šaltinius, visuotinę kokybės vadybą. Pasirenkamųjų dalykų grupę sudaro: ergonomika, saugos inžinerija, technikos ir technologijų rinkos tyrimai, verslo organizacijų vadybos teorija, aplinkosaugos inžinerija ir vadyba, technikos prekybos įmonių vadyba, ekstremalių situacijų prognozavimas ir modeliavimas, mašinų ir įrenginių tarptautinė prekyba ir logistika, personalo valdymas, profesinės rizikos valdymas, vibroakustiniai procesai ir aplinkos triukšmo valdymas. Moksliniams tyrimams ir baigiamajam darbui rašyti skiriama 1280 valandų.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas bendrosios inžinerijos magistro laipsnis.
Baigus studijų magistrantūros programą Žemės ūkio inžinerija ir vadyba, studijas galima tęsti bendrosios inžinerijos ir mechanikos inžinerijos krypties arba technologijos mokslų srities kitų krypčių doktorantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Bendrosios inžinerijos magistro baigusio studijų programą Žemės ūkio inžinerija ir vadyba kvalifikacija reikalinga norint dirbti valdymo ir administravimo struktūrose.

"Žemės ūkio inžinerija ir vadyba" studijų programos II pakopos absolventas įgyja bendrosios inžinerijos magistro kvalifikaciją ir būsimame savo darbe:
- geba taikyti įgytas fundamentaliąsias ir taikomąsias žinias dalyvaujant vykstančiuose žemės ūkio inžinerijos vadybos srities moksliniuose tyrimuose ir pats atlieka savo mokslinius taikomojo pobūdžio tyrimus bei moka pristatyti jų rezultatus, naudoti šiuolaikines informacines technologijas, ir šiuolaikines mokslinių darbų duomenų bazes, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti.
- žino žemės ūkio inžinerijos vadybos srityje taikytinas mokslinių tyrimų metodikas, eksperimento planavimą, metrologinį bandymo laidavimą, duomenų apdorojimo būdus, turi išugdytas moksliniams tyrimams žemės ūkio inžinerijos vadybos srityje atlikti reikalingas žinias apimančias fundamentaliuosius inžinerijos vadybos mokslus, inovacijų, strateginio valdymo, matematinės statistikos, organizacijų teorijos, kokybės vadybos sritis;
- moka dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Norintiems siekti bendrosios inžinerijos magistro kvalifikacijos reikia turėti bendrosios inžinerijos ar mechanikos inžinerijos bakalauro arba inžinieriaus kvalifikacinį laipsnį.
Baigę Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos studijų programą ir įgiję bendrosios inžinerijos magistro kvalifikaciją ir asmenys gali dirbti agrarinio sektoriaus valdymo ir administravimo struktūrose ir kitose verslo įmonėse bei siekti tarpinės vadovaujančios grandies specialisto karjeros.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju