Mokymo programos
Genetika
Valstybinis kodas: 62101B105
Kodas pagal ISCED: 51242
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos genetikos specialistus, gerai suprantančius molekulinę, žmogaus, augalų, mikroorganizmų genetiką, citogenetiką, genotoksikologiją, genoinformatiką, gebančius atlikti savarankišką darbą genetikos, molekulinės biologijos, genotoksikologijos tiriamosiose ir taikomosiose srityse, naudotis informacinėmis sistemomis, kritiškai ir analitiškai mąstyti, dirbti komandoje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji biologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: elgsenos genetiką, augalų genetiką, genotoksikologiją, genomiką, žmogaus genomo analizę ir kt.
Vykdoma profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su laboratorine įranga, duomenų rinkimo ir analizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas biologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus genetikos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Genetikos studijų programa skirta asmenims, turintiems biomedicinos krypties bei biochemijos ir biotechnologijos šakų bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti biologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Biologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti genetikos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs biologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti atlikti savarankišką darbą genetikos, molekulinės biologijos, genotoksikologijos tiriamosiose ir taikomosiose srityse, naudotis informacinėmis sistemomis, kritiškai ir analitiškai mąstyti, dirbti komandoje;
- žinoti molekulinę, žmogaus, augalų, mikroorganizmų genetiką, citogenetiką, genotoksikologiją, genoinformatiką;
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai ir kruopščiai, organizuoti savo ir kolegų darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Biologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal genetikos studijų programą.
Norintiems siekti biologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti biomedicinos krypties bei biochemijos ir biotechnologijos šakų bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti genetikos specialistu nėra pripažįstami
Įgijęs biologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti biotechnologijos ir biomedicinos pramonėje, visose biomedicininio profilio mokslinėse institucijose, švietimo srityse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju