Mokymo programos
Agroenergetikos inžinerija
Valstybinis kodas: 612E30003
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Agroenergetikos inžinerijos studijų programa skirta rengti elektros ir šilumos energetikos bakalaurus, išmanančius elektros ir šilumos energetikos inžinerijos principus, teorijas bei metodus, gebančius projektuoti elementus, sistemas ir procesus; atlikti praktinius tyrimus, planuoti eksperimentus, kurti energetinius įrenginius bei valdymo įtaisus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji energetikai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: visuomenės ir technikos raidą, filosofiją, ekonomikos teorijos pagrindus, vadybą, teisės pagrindus, užsienio kalbas; studijų pagrindų dalykus: matematiką, fiziką, chemiją, informacines technologijas, inžinerinę grafiką, techninę mechaniką, elektrotechniką, elektroniką, elektros mašinas, mikroprocesorius, taikomąją termodinamiką, elektros energetiką ir specialiuosius (profesinius) dalykus: elektros įrangą ir elektrosaugą, metrologiją ir elektrinius matavimus, elektros mašinas ir pavaras, šviesos techniką, atsinaujinančiąją energetiką, galios elektroniką, elektros sistemas ir tinklus, elektrotechnologijas, šilumos energetiką, energetinių sistemų projektavimą ir kt.
Būsimieji energetikai atlieka dvi mokomąsias praktikas, skirtas biologinių sistemų ir energetinės įrangos pažinimui ir diegimui; technologinę praktika, skirtą energetinių sistemų pažinimui, gamybinių įgūdžių lavinimui ir inžinerinę - projektinę praktiką, skirtą gamybinio darbo organizavimo pažinimui, projektavimo ir konstravimo įgūdžių lavinimui. Praktinių studijų trukmė- 360 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiama energijos bakalauro kvalifikacija.
Baigus Agroenergetikos inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti energijos, elektronikos ir elektros, mechanikos ir bendrosios inžinerijos krypties technologijos mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Energijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti energetiko darbą.
Asmuo, įgijęs energijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti identifikuoti, klasifikuoti ir analizuoti su elektros energetika susijusias technines problemas, naujas ir reikšmingas energetikos ir inžinerijos mokslinių tyrimų bei plėtros problemas, atlikti praktinius tyrimus ir patikimus matavimus, tinkamai eksploatuoti elektros ir šilumos energetikos įrenginius, nustatyti profesinę riziką, kenksmingus darbo aplinkos veiksnius ir parengti priemones jų poveikio žmogui sumažinti.
- žinoti kaip naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, kaip taikyti ir naudoti skaitinius kompiuterinius metodus, skirtus specifinėms inžinerinėms problemoms spręsti, projektuoti elementus, sistemas ir procesus, kaip valdyti ir automatizuoti technologinius procesus ir tinkamai eksploatuoti technines priemones, kaip organizuoti gamybos technologijas ir darbus, nuolatos ugdyti savo profesionalumą, pasiruošti antros pakopos studijoms, kad pakelti savo kvalifikaciją.
- mokėti dirbti atsakingai, planuoti ir organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir dirbti daugiaprofilinėje grupėje
Energijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal energijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti energijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję energijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti energetiku energijos gamybos, tiekimo ir paskirstymo tinkluose, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo įmonėse, elektros ir energetikos inžinerinių paslaugų ir projektavimo įmonėse, aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose. Energijos bakalaurai dirba valstybinėse ir privačiose įmonėse bei organizacijose, konstruoja, projektuoja, stato ir administruoja energetinius įrenginius ir sistemas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju