Mokymo programos
Žemės ūkio mechanikos inžinerija
Valstybinis kodas: 612H30002
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Žemės ūkio mechanikos inžinerijos bakalauro studijų programa skirta rengti specialistus, išmanančius esminius mechanikos inžinerijos principus, žemės ūkio technikoje ir technologiniuose įrenginiuose vykstančius procesus bei šių mašinų gamybos ir serviso pagrindus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: visuomenės ir technikos raidą, filosofiją, užsienio kalbą, specialybės kalbą; studijų pagrindų dalykus: matematiką, fiziką, chemiją, informacines technologijas, inžinerinę grafiką, mechaniką, elektrotechniką, medžiagų technologijas, mašinų elementus, termodinamiką ir kt.; specialiojo lavinimo dalykus: žemės dirbimo ir derliaus dorojimo mašinas, transporto ir jėgos mašinas, mašinų serviso technologijas, gyvulininkystės technologijų inžineriją, mašinų gamybos ir remonto technologijas ir kt.
Atliekamos trys mokomosios praktikos: šaltkalviško ir mechaninio apdirbimo pažinimui bei agronomijos, gamybinė technologijos praktika - skirta mechanikos gaminių apdirbimo, suvirinimo, surinkimo technologijoms pažinti ir inžinerinė - projektinė - skirta mašinų serviso technologijoms, pažinti surinkti informaciją baigiamajam darbui. Praktinių studijų trukmė- 400 val.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnis.
Baigus žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti mechanikos inžinerijos krypties, o taip pat ir kitose technologijos mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Žemės ūkio mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti žemės ūkio technikos specialistu.
Asmuo, įgijęs mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti ir interpretuoti, panaudoti įgūdžius ir modernias inžinerines priemones, būtinas inžinerinei praktikai, identifikuoti, formuluoti ir spręsti inžinerijos problemas, kurti sistemas, komponentus ar procesus, kurie atitiktų norimus poreikius, kvalifikuotai spręsti žemės ūkio technikos konstravimo ir gamybos, techninio serviso problemas, techniškai realizuoti žemės ūkio technologijų procesus, organizuoti ir valdyti agrotechninio serviso įmones, palaikyti savo profesinę kompetenciją visą gyvenimą.
- žinoti kaip žemės ūkyje naudojamos dirvos dirbimo, pasėlių priežiūros, derliaus dorojimo, transporto, mobilios ir stacionarios mašinos bei įrenginiai, jų varikliai, žinoti mašinų gamybos ir remonto technologijų, techninio serviso, gyvulininkystės inžinerijos, žmogaus saugos, bendrosios ekologijos ir aplinkosaugos inžinerijos, kokybės užtikrinimo principus;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal mechanikos inžinerijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti Mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję žemės ūkio mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti žemės ūkio technikos konstravimo, gamybos ir remonto įmonėse, transporto ir jėgos mašinų, žemės ir miško ūkio technikos serviso firmose, techninių serviso įmonių ar jų padalinių veiklos organizatoriais, žemės ir miškų ūkio ir kitose valstybinėse tarnybose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju