Pasirink profesiją

Mokiniai, išmoksta gaminti pastatų fasadų, stogo apskardinimo, ventiliacijos sistemų, pneomo transporto ir apspiracinių sistemų, nestandartinių buities gaminių, pastatų apskardinimo, vedinimo sistemų, bei ventiliacijos sistemų detales surinkti ir sumontuoti. Montuoti ventiliatorius oro šildymo kondicionavimo sistemas, oro reguliavimo įtaisus ir skirstytuvus.

Priimami:

- baigusieji 10 klasių, mokymosi trukmė - 3 metai, suteikiant specialybę ir vidurinį išsilavinimą;
- baigusieji 12 klasių, mokymosi trukmė - 2 metai.

 

Mokiniai išmoksta papasakoti krašto istoriją, parodyti istorines vietas, pasiūlyti kelionės maršrutą, analizuoti viešbučių ir turizmo kompleksų ekonominę veiklą, pildyti įmonės veiklos dokumentus, dirbti kompiuteriu, sutikti, priimti ir apgyvendinti svečius, tvarkyti kambarius, tinkamai naudoti valymo priemones, naudotis reikiamais įrengimais, paruošti ir patiekti nesudėtingus patiekalus ir gėrimus, serviruoti stalus, parinkti reikiamus indus bei įrankius. 

Priimami:
- turintys vidurinį išsilavinimą ar išklausę 12 klasių kursą, mokymosi trukmė - 1,5 metų.

Jei svajoji dirbti turizmo srityje, išmokti profesionaliai sutikti ir aptarnauti viešbučio svečius, pristatyti mūsų kraštą, tradicijas, įtaigiai prabilti užsienio kalba, tinkamai pasiruošti įtakingų svečių priėmimui ir renginių organizavimui - rinkis Viešbučio darbuotojo specialybę.

Priimami:

- baigusieji 10 klasių, mokymosi trukmė - 3 metai, suteikiant specialybę ir vidurinį išsilavinimą;
- baigusieji 12 klasių, mokymosi trukmė - 2 metai.

Asmuo, įgijęs reklamos gamintojo kvalifikaciją, turi gebėti organizuoti ir parengti prekių bei paslaugų reklamą, įvertinti reklamos išlaidas ir efektyvumą, sudaryti bendradarbiavimo sutarčių projektus, parinkti ir sukurti reklaminį tekstą, reportažą, vaizdo ar garso klipą, naudotis kompiuterinėmis reklamos programomis internete;žinoti vadybos, dizaino ir meno, reklamos, vartotojų psichologijos pagrindus, klientų aptarnavimo principus, mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, pakankamai mokėti vieną užsienio kalbą.
Priimami:
- baigusieji 10 klasių, mokymosi trukmė - 3 metai, suteikiant specialybę ir vidurinį išsilavinimą;
- baigusieji 12 klasių, mokymosi trukmė - 2 metai.

Sėkmingą žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo veiklą lemia žinios ir praktinė patirtis. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo paklausa kyla plečiantis privatiems ekologiniams ūkiams, bendrovėms bei netradiciniams kaimo verslams. Iniciatyvus žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas gali įkurti nuosavą ūkį ar įmonę.

Priimami:

- baigusieji vidurinę mokyklą ar išklausę 12 klasių kursą, mokymosi trukmė - 1 metai.

Žirgininkystės verslo darbuotojas valstybiniuose žirgynuose ir privačiose įmonėse prižiūri, augina, moko, dresuoja, žaboja, kinko, balnoja, išjodinėja, vadovaujant specialistams veisia ir slaugo arklius. Ruošia ir sandėliuoja pašarus, šeria arklius ir naudojasi tam darbui reikalingais žemės ūkio padargais. Nuolatinis darbas atvirame ore su gyvuliais kelia specifinius psichinius ir fizinius reikalavimus žirgininkystės verslo darbuotojo profesijai.
Priimami:
- baigusieji 10 klasių, mokymosi trukmė - 3 metai, suteikiant specialybę ir vidurinį išsilavinimą;
- baigusieji 12 klasių, mokymosi trukmė - 2 metai.