Mokymo programos

Pavadinimas Kodas Kvalifikacija
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Dailė Priima 2011 metais 612W10011
Bakalauras
Dailė Priima 2011 metais 612W12001
Bakalauras
Dailė 621W10012
Magistratūra
Dailė 612W10011
Dailė 612W12001
Dailė (tapyba, grafika, meno istorija) 62102M101 Magistratūra
Dailė ir dizainas Priima 2011 metais 612X14007
Bakalauras
Dailė ir dizainas 612X14007
Dailės ir interjero restauravimas 621W91001
Magistratūra
Dainavimas 61201M104 Bakalauras
Dainavimas 621W31003
Magistratūra
Dizainas Priima 2011 metais 612W20001
Bakalauras
Dizainas 62102M102 Magistratūra
Dizainas 621W20001
Magistratūra
Dizainas 612W20001
Dramos režisūra 621W41003
Magistratūra
Džiazo Muzika 61201M105 Bakalauras
Estrados menas Priima 2011 metais 612W40001
Bakalauras
Estrados menas 612W40001
Etnomuzikologija 62101M113 Magistratūra