Mokymo programos

Pavadinimas Kodas Kvalifikacija
Bendrasis ugdymas
Pagrindinio Ir Dailės Ugdymo Programa 201021101
Pradinio Ir Dailės Ugdymo Programa 101021101
Vidurinio Ir Dailės Ugdymo Programa 301021101