Mokymo programos

Pavadinimas Kodas Kvalifikacija
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Edukologija Priima 2011 metais 612X20001
Bakalauras
Edukologija 62107S108 Magistratūra
Edukologija 62107S109 Magistratūra
Edukologija 62107S110 Magistratūra
Edukologija 62107S111 Magistratūra
Edukologija 62107S135 Magistratūra
Edukologija 621X20011
Magistratūra
Edukologija 621X20004
Magistratūra
Edukologija 621X20005
Magistratūra
Edukologija 621X20009
Magistratūra
Edukologija 621X20026
Magistratūra
Edukologija 62107S112 Magistratūra
Edukologija 621X20002
Edukologija 612X20001
Ekologija ir gamtamokslinis ugdymas Priima 2011 metais 612X13005 Bakalauras
Ekonomika Priima 2011 metais 612L10003
Bakalauras
Ekonomika Priima 2011 metais 612L10006
Bakalauras
Ekonomika Priima 2011 metais 612L10005
Bakalauras
Ekonomika Priima 2011 metais 612L17001
Bakalauras
Ekonomika Priima 2011 metais 612L10001
Bakalauras