Mokymo programos

Pavadinimas Kodas Kvalifikacija
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Ekonometrija 621G30002
Ekonometrija Priima 2011 metais 612G30001
Bakalauras
Ekonometrija 612G30001
Finansų ir draudimo matematika Priima 2011 metais 612G17001
Bakalauras
Finansų ir draudimo matematika 612G17001
Statistika 621G30001
Statistika Priima 2011 metais 612G30002
Bakalauras
Statistika 62101P201 Magistratūra
Statistika 612G30002
Statistika Ir Operacijų Tyrimas 62101P202 Magistratūra
Statistika ir operacijų tyrimas 621G30003
Magistratūra
Taikomoji Statistika 62101P203 Magistratūra
Taikomoji statistika 621G31001
Magistratūra